Değerler Eğitimi

 

Değerler toplumsal yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve okul öncesi dönemde değerlere ilişkin ilk bilgiler kazanılır. Öncelikle aileler, paralelinde biz okul öncesi eğitimcileri çocuklar için değerleri öğrenebilecekleri ilk modelleriz. Doğru model olabilmek için,  hem eğitimcilerin hem de ailelerin bu değerleri benimsemiş ve iyi uygulayabilen yetişkinler olmaları gerekir. Başkaları ile kurduğumuz ilişkilerde değerler aracılığı ile kendi varlığımızın ve gerçekliğimizin boyutlarını keşfederiz. Kendimizi öğrenirken onları da öğreniriz. Değerler insana ne olduğunu gösterdiği kadar ne anlama geldiğini de gösterir.

 

OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞUNUN TEMEL İHTİYAÇLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALANMAKTADIR:

• İYİ BAKIM

• BESLENME

• SEVGİ VE ŞEFKAT

• GÜVEN

• HAREKET

• YETİŞKİN DESTEĞİ

• YARATICILIĞI DESTEKLEYİCİ VE ESTETİK DUYGUSUNU GELİŞTİRİCİ ORTAM

• KENDİNİ TANIMA, KANITLAMA VE ÖZGÜRLÜK

• DİĞER ÇOCUKLARLA BİRLİKTE OLMA

• OYUN

 

Ana hedefimiz öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, sosyalleşme sürecinde bu değerleri öğrenmeye ve içselleştirmeye devam etmelerini sağlamaktır.. Yaşayan değerler ve karaktere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve ergenliğin sonlarına kadar devam eder. Bu süreden sonra da değerlere ilişkin değişimler elbette mümkündür fakat temel değerler oluşmuştur.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMIYLA ULAŞILMASI HEDEFLENEN AMAÇLAR:

• İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek.

• Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak sevgi, saygı, demokrasi, adalet, işbirliği, eşitlik, aile bağlılığı, bağımsızlık, barış, duyarlılık, iyimserlik, sorumluluk vb temel değerleri bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimlerine uygun kazanmalarını sağlamak.

• Çocukların farklı değerlerin üzerinde düşünmelerine, düşüncelerini ifade etmelerine ve kazandıkları değerleri davranışa dönüştürmelerine fırsat tanımak.

• Çocukların karar verebilen, toplumda saygın bir yeri olan, kişisel gelişimlerini sağlayan bireyler olmalarını kolaylaştırmak; toplumla saygı , güven ve doğru bir amaçla bütünleşmelerini sağlamak.

 

UYGULAYACAĞIMIZ PROGRAMLA HANGİ DEĞERLERİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ?

Okul öncesi dönemde “değerler eğitimi programımız” ile  destekleyeceğimiz değerler:

1. Saygı

2. Sorumluluk

3. Mutluluk

4. İşbirliği

5. Sabır

6. Dürüstlük