Eğitim Sistemimiz

 

GEMS
Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) – heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Fermuarlı bir çanta içinde gerçekleşen kimyasal tepkimeden dev boyutlu sabun köpüklerinin oluşturulmasına, uzaydan geldiği söylenen garip yeşil bir maddeden güneş ısısı deneylerine kadar bütün GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir.

 

GEMS PROJESİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

GEMS Projesi şu amaçları gerçekleştirmek için etkinliğe dayanan bir yöntemi kullanmaktadır:

– Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak.

– Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak.

– Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek.

– Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.

 

Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylemle başlar. Kavramlar, öğrenciler konuyla tanıştıktan ve konu hakkında bir fikre sahip olup soru sormaya başladıktan sonra tartışılmaktadır. Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır. İdeal olarak öğrencileriniz, bu etkinliği gerçekleştirerek anlamalarını istediğiniz kavramlara sorularıyla kendiliklerinden yönelecektir.

Bütün fen eğitimi programları belirli bir bilim görüşünü anlatır. GEMS etkinlikleri, bilimin yapısına ilişkin şu düşünceleri aktarmak için tasarlanmıştır:

 

• BİLİM SORGULAMADIR.

Adli Tıp Kimyası’nda sorgulama bir hareket noktasından başlar: “Bu fidye notunu yazmak için hangi kalem kullanılmış?” Ooblek: Bilim Adamları Ne Yapar? dersinde öğrenciler hem sıvı hem de katı gibi görünen bir maddeyi araştırırlar. Öğrenciler doğal olarak, “Bu madde katı mı, yoksa sıvı mı? Dokunduğumda sert olmasına rağmen nasıl bu kadar akışkan olabiliyor? Bulunduğu yerden kaldırmaya kalkışırsam neler olacak?” gibi sorular sorarlar.

 

• BİLİM ARAŞTIRMADIR.

GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi araştırmalarından doğan sorulara yanıtlar bulmasına kılavuzluk etmektedir. Öğrenciler, Balık Alanları Çizimi dersinde, sınıftaki akvaryumun ekolojik yapısını araştırmak için sistemli bir örnekleme tekniği kullanırlar. Kağıt Havlu Sınaması dersinde, hangi marka kağıt havlunun daha dayanıklı olduğunu bulmak için kendi deneylerini tasarlarlar.

 

• BİLİM ORTAK BİR GİRİŞİMDİR.

GEMS etkinlikleri, öğrencilerin takım halinde çalışmasını, bütün takımların deneyimlerine dayanan sonuçlar çıkartmasını ve bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlayarak bilimsel gayreti harekete geçirmektedir. Örneğin Kovan Vızıltısı’nda ilkokul öğrencileri sınıfta bir arı kovanı yaparlar. Köpük – Bilim’de takımlar halindeki öğrenciler deterjan köpüklerinin çapını ölçer ve hangi marka deterjanın en büyük köpük balonunu çıkardığını saptamak için sınıf ortalamasını hesaplarlar. Lahana Kimyası’nda ev içindeki kimyasal maddeleri sınıflamak için bir toplantı düzenlerler. QUADICE bir takımdaki öğrencilerin diğer takımdakiler karşısında strateji geliştirmek için birbirlerine yardımcı oldukları ortak bir matematik oyunudur. Grup Çözümleri’nde, öğrenciler dört kişilik takımlar halinde, ancak hep birlikte çalışırlarsa çözebilecekleri problemlerin çözümünü bulmaya çalışırlar.

 

• BİLİM DÜNYANIN ANLAMINI BULMAKTIR.

Bir bilim adamının amacı, olguları keşfetmek için sorulara yanıtlar bularak doğaya ve dünyaya gittikçe daha çok benzeyen modeller oluşturmaktır. GEMS üniteleri, öğrencilerin sorular sormasına, bu sorulara yanıt vermesine ve daha kapsamlı düşünsel modeller oluşturmasına yardımcı olan temel kavramları anlatmaktadır. Örneğin, Dünya, Ay ve Yıldızlar öğrencilerin dünyayı bir küre olarak algılamalarını ve bu modeli, ayın niçin biçim değiştirdiği ve dünyanın diğer tarafındaki insanların niçin düşmediği gibi soruları yanıtlarken kullanmalarını sağlamaktadır. Sıvı Araştırmaları’nda öğrenciler sıvıların özelliklerini öğrenerek maddeleri ve madde sınıflandırmalarını anlamaktadır.

 

BİLİM EĞİTİMİ STRATEJİLERİ

SORULAR NİÇİN BU KADAR ÖNEMLİDİR?

Öğretmenler değişik nedenlerden ötürü soru sorarlar. Öğrencilerin belirli bir konu hakkında o anda neler bildiklerini veya neler düşündüklerini bilmek isteyebilirler. Gördükleri, işittikleri, öğrendikleri şeylerin bazı özellikleri üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırmaları için soruları kullanabilirler. Sorular aynı zamanda öğrencilerin sınıftaki deneyimleriyle diğer deneyimleri arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olarak hatırladıkları diğer bilgi ve düşüncelerle işlenen konu arasında ilişki kurmalarını sağlamaktadır. Sorular öğrencilere kendi kendilerine mantık yürütme, gerçeklerle düşünceleri birleştirme ve sonuç çıkarma ya da kuram oluşturma fırsatı tanımaktadır. Soru sormakla bilimin en önemli aşamalarından biri olan kendi düşüncelerimizin ve sonuçlarımızın sorgulanması modelini de oluşturmaktayız.

 

GEMS UYGULAMA AŞAMALARI

• Yöntem

• Gözlem

• İlişkilendirme

• Veri toplama

• İnceleme ve araştırma

• Soru sorma

• Karşılaştırma yapma

• Organize etme

• Sonuç çıkarma becerileri

• İletişim

• Kayıt tutma

• Sorun çözme

• Tahmin yapma

• Deney yapma ve bilgilerini yeni durumlara uygulama

• İşbirliği yapma, işbirliği becerilerini geliştirme

• Uygulama

• Etkinlikler

 

1.Konu- Ağaç Evler (Tree Homes)

• Ağaçların şeklini ve tohumdan ağaç oluşumunu çocuklara öğretmek; ( to familiarize children with trees; to teach their shape and how they grow )

• Ağaçların yararlarını öğretmek; ( doğaya solunum için gerekli oksijeni sağlamak, gıda sağlamak; kağıt yapımında kullanılmak, yakacak olarak kullanılmak; mobilya yapımında ve ev yapımında kullanılacak kereste olarak kullanılmak, estetik zevk yaratma işlevi, gölge yaparak insanları güneşin ısısından ve kötü etkilerinden koruma işlevi, özellikle cadde ve sokakları gölgelendirme işlevi ) ( to teach children how we benefit out of trees, creating the oxygen we breath, food, paper goods, wood, aesthetics, shading )

• Ağaçların hayvanlara ve onların bekasına katkılarını ve hayvanlarını ağaçları bir yaşam alanı olarak kullanıldığını öğretmek; bazı hayvanların ağaçlarda yaşadığını öğretmek ; (to teach children the importance of trees to the survival of many animals ) hayvanların ağaçları barınma, korunma, ısınma yeri ve gıda kaynağı olarak kullandıklarını öğretmek;

• Bazı ağaçların dış görüşünün mevsim değiştikçe değişiklik geçirdiğini öğretmek;

• Isı kaynaklarını öğretmek;

 

-GEMS PROGRAMI (PENGUENLER)

GENEL BAKIŞ: Bu basamak penguenler ve onların buz ve sudan soğuk evleri hakkında öğrenmek için hazırlanmıştır. Çocuklar suyun donması ve buzun erimesini seyrederler. Bir tepsi suda yüzen buzla mantar penguen oyuncak balık ile oynar. Çocuklar imparator penguenin gerçek boyutlarındaki maketiyle penguenden uzun yada kısa olup olmadıklarını bulmak için boylarını ölçerler karşılaştırırlar.

Okul öncesi için suyun buza dönüşünü izleme süreci heyecanlı öğrenme deneyimidir. Buzu incelerken istekli bir çocuk “bak buz küçülüyor veya su soğumaya başladı çünkü içinde büyük bir parça buz var diyebilir. Bu aktiviteler size çocukların buz ve diğer materyallerle özgürce oynarken nasıl öğrendiklerini incelemeniz için olanak sağlar.

 

HİGH SCOPE EĞİTİM YAKLAŞIMI

1962 yılında ABD de David Weikard ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanmakta olan bir eğitim programıdır. Çocukların çok yönlü gelişimine bir başka deyişle sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimine önem veren bir programdır.

High Scope programında sınıf çeşitli etkinlik köşelerine bölünmüştür. Örneğin ; blok ve inşa köşesi, evcilik köşesi, kitap köşesi, bitki ve hayvan köşesi, sanat köşesi gibi… Köşelerde çocuklar farklı türde oyunlar oynayabilirler. Her köşede çocukların rahatça oynayabilmesi için yeterli alan bulunur. Sınıftaki raflar, materyaller ve araç gereçler çocukların ulaşabilecekleri yerlerdedir. Çocuklar bir köşeden bir başka köşeye rahatlıkla görebilirler ve bir köşeden diğerine rahatlıkla hareket edebilirler. Böylelikle bağımsızlık ve yeterlilik duyguları artar. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir. Program her gün “Çember Zamanı” olarak adlandırılan bir rutin içerir. Çember zamanı: Anahtar kelimelere bağlı deneyim ve hatırlatmaya bağlı çalışmalar içerir.

 

High Scope Eğitim Yaklaşımının avantajları nelerdir?

• Çocuğun; insanlar, olaylar, materyallerle doğrudan ve kolaylıkla ilişki kurabilmesine teşvik eder.

• Sorumlu, güvenilir ve bağımsız bir şekilde, öncelikle okul hayatına daha sonra da hayata hazır hale getirmeye yardım eder.

• Çocuğun kendi isteği doğrultusunda seçim yapmasına yardım eder.

• Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir.